VGO in Shanghai

Shanghai, China ·

Shanghai Mao Livehouse 3/F, 308 Chongqing Nan Lu, near Jianguo Zhong Lu
Shanghai
China
· 8:00 pm